LotR FF - Broken Silver

4. - Vydedení

A vtedy keď Fingon zachránil Maedhrosa nezhody medzi Noldor, skutočne aspoň na čas prestali a mnohí Fingonovi volali na slávu. Maedhros totiž prosil za odpustenie zrady, a povedal Fingolfinovi, otcovi Fingona: "I keby medzi nami neležela žiadna krivda, pane, predsa by kráľovstvo bolo tvoje." Ale...
Celý článok

3 - Zjednotenie a útecha

Ešte skoro ráno, zobudilo Feanorov tábor, trúbenie na poplach, lebo Morgoth sa dozvedel o ich príchode a myslel si, že ich ľahko porazí. Tak, v čase keď ešte na oblohe nebolo ani Arien ani Tiliona, odohrala sa v mieste kde sa Noldor po príchode utáborili, Bitka pod hviezdami. No...
Celý článok

2 - Cesta zúfalstva a Požiar v Losgare

Feanor zastavil lode pri Helcarexe, ladovej úžine a Noldor sa rozhodovali, kade sa dať teraz. Mnohí v strachu začali ľutovať  cestu, ktorú merali a začali reptať proti Feanorovi. Ten však vedel o všetkom čo sa rozprávalo a tak zavolal svojich synov a začali sa...
Celý článok

1 - Vraždenie rodných a Eilonwina prísaha

Nezhody s originálom mi prosím odpustite, jedná sa o fan fiction. Po tom čo Ungoliant vysala Valinorské stromy zahalila nádherné mesto elfov a Valarov tma.  A vtedy Feanor porušil svoje vyhnanstvo a vyšiel z Formenosu, plný žiaľu zo smrti otca a straty silmarilov...
Celý článok