4. - Vydedení

A vtedy keď Fingon zachránil Maedhrosa nezhody medzi Noldor, skutočne aspoň na čas prestali a mnohí Fingonovi volali na slávu. Maedhros totiž prosil za odpustenie zrady, a povedal Fingolfinovi, otcovi Fingona: "I keby medzi nami neležela žiadna krivda, pane, predsa by kráľovstvo bolo tvoje."
Ale všetci bratia s ním v srdci nesúhlasili.
Potom Noldor vytvorili celé obkľúčenie Angbandu a vyslali poslo, aby spoznali ľud beleriandskych krajov.
A keď boli tábori Fingolfinovho ľudu prepojené s tábormi siedmych Feanorových synov, prechádzala sa Galadriel s malým chlapcom, ktorého pojala ako brata, lebo matku mu zabil Helcarexe. Stalo sa tak v tom čase, keď prechádzala táborom zamyslená Eilonwe, jej myšlienky totiž utekali k jej stratenej rodine. V tej chvíli keď zbadala toho černovlasého chlapca, pochopila ako na ňu jej rodina zabudla, a mnohé v nej zatrpklo, chlapca ani Galadriel neoslovila.
Chlapec, Ecthelion bolo jeho meno, však cítil sympatie k žene ktorá ho cestou minula a jej výraz a brnenie si uchovával v pamäti ešte po mnohé roky, kým sa ich cesty znova nestretli.

Prví z Noldo, ktorí vstúpili do Menegrothu bol Angrod, Finrodov posol. Stanul pred Thingolom a dlho s ním hovoril, no o Zabíjaní rodných a Feanorovej prísahe, mu múdro nepovadal ani slova. Po ňom poslal Thingol odkaz synom Feanora: "Noldor majú dovolené bývať v Hithulme a v krajoch mimo Doriathu, no v Doriathe chcem vidieť len týck ktorých sám zavolám. Ja som totiž Pánom Beleriandu a všetci v týchto zemiach budú počúvať môjho slova."
Angrod s týmto posolstvom prišiel do Mithrimu, kde Noldorskí pánovia konali poradu. Noldor pripadali tie slová chladné a Feonorovi synovia sa pre ne rozhnevali, no Maedhros sa zasmial a povedal: "Kráľ je ten, ktorý si udrži svoje. Thingol nám udeluje zeme do ktorých jeho moc nesiaha. Nech teda panuje v Doriathe a je rád, že má za susedou Finweho synov, a nie Morgothových škretov. Inde bude po našom."

V ten istý večer prišiel Maedhros za Eilonwe, lebo sa dozvedel o jej nociach s Maglorom. Eilonwe však bola neslýchanej krásy a Maedhros jej odpustil a nechal si od nej radiť.